Australia i Hawaje

Alpy Australijskie

Na całym świecie istnieje wiele pasm górskich i zadziwiających szczytów. Piękne góry są w Australii i Oceanii. Wyróżniamy tutaj na przykład Masyw Baw Baw ze szczytem Mount Baw Baw. Jest to szczyt, który znajduje się w części Wielkich Gór Wododziałowych w stanie Wiktoria, w Australii. Wysokość tej góry wynosi 1567 m n.p.m. Na zboczach tej góry znajduje się turystyczna miejscowość oraz Park Narodowy. Kolejnym szczytem Australii i Oceanii jest Moint Bogog. Jest to góra znajdująca się w paśmie górskim Alp Australijskich. Jest to najwyższy szczyt stanu Wiktoria, w Australii. Jego wysokość wynosi 1986 m n.p.m. Mount Buller natomiast jest również szczytem znajdującym się w Alpach Australijskich w stanie Wiktoria, w Australii. Jego wysokość wynosi 1805 m n.p.m. Na zboczach tej góry znajduje się miejscowość turystyczna, która jest oblegana przez turystów w sezonie zimowym. Znajduje się tutaj ośrodek narciarski. Kolejnym szczytem jest Mount Hotham. Jest to góra położona w Alpach Australijskich, na terenie stanu Wiktoria. Wysokość szczytu wynosi 1861 m n.p.m. Na zboczach tej góry także znajduje się miejscowość turystyczna. Natomiast Góry Musgrave są pasmem górskim położonym we wschodniej części Wyżyny Zachodnioaustralijskiej. Pasmo to rozciąga się na długości 210 kilometrów. Najwyższym szczytem tutaj jest Mount Woodrofe o wysokości 1435 m n.p.m. Arhur Range jest pasmem górskim znajdującym się na terenach Tasmanii. Pasmo to dzieli się na dwa łańcuch: na łańcuch zachodni oraz na łańcuch wschodni.

Podobne artykuły

Wyżyna Kimberley
Oglądając Góry Błękitne z dalekiej odległości można by rzec, że otacza je niebieskawa mgiełka, a to wszystko ze względu na wydobywające się z eukaliptusów olejki eteryczne. Zimą spadnie tutaj niewiele śniegu, ale mimo wszystko miejsce to ściąga wielu turystów. Bungle Bunge natomiast są górami znajdującymi się w północnej części Australii Zachodniej. Góry te znajdują się na Wyżynie Kimberley. Pasmo górskie poza tym jest położone między dwoma rzekami: rzeką Ord oraz rzeką Red Rock Creek. Góry te znajdują się na terenie Parku Narodowego Purnululu. Góry te są zbudowane z piaskowców, a ich wysokość wynosi średnio 578 m n.p.m. Piaskowce, z których są złożone te góry ułożone są w postaci wstęg w kolorze raz pomarańczowym, a raz szarym. Piaskowce te mają układ poziomy. Pasmo górskie ponadto tworzy tutaj swojego rodzaju system labiryntów. Labirynty te złożone są z kanionów. Jeśli chodzi o warunki pogodowe to na tych terenach są one bardzo ciężkie....

Pasmo górskie Hamersley
Na terenie tych gór znajdują się wąskie oraz głębokie doliny rzeczne. Panuje tutaj ciepły klimat, ponieważ w przeciągu aż 160 dni w roku występuje tutaj temperatura powyżej 28 stopni Celcjusza. Rzeki płynące przez te góry są rzekami okresowymi. Tereny te głównie służą człowiekowi do wypasania bydła. Ponadto pasmo to znajduje się na terenie Parku Narodowego Hamersley. Na terenie tego pasma i zarówno parku narodowego możemy spotkać następujące gatunki zwierząt: kangura, psa dingo oraz strusia emu. Mount Augustus jest natomiast największym na świecie skalnym monolitem. Monolit jest formacją górską, która składa się z pojedynczego bloku skalnego. Przeważnie taki monolit tworzą skały metamorficzne. Wysokość tej góry wynosi 1105 m n.p.m. Ponadto szczyt ten znajduje się w zachodniej części Australii Zachodniej, jak również na terenie Parku Narodowego Mount Augustus. Cały monolit zajmuje powierzchnię o wielkości 47,95 kilometrów kwadratowych. Ponadto rozciąga się on na długości 8 kilometrów. Szczyt ten zbudowany jest gównie z piaskowców...

Wave Rock
Wave Rock jest klifem zbudowanym z granitu. Znajduje się on w miejscowości Hyden. Klif ten znajduje się na terenie Australii Zachodniej. Jego wysokość wynosi 15 metrów, a długość wynosi 100 metrów. Ta formacja skalna powstała ze względu na intensywną erozję wodną oraz wietrzna. Ta formacja skalna powstała około 60 milionów lat temu. Na ścianie klifu znajdują się kolorowe pasy, które powstały poprzez deszcz, który wypłukiwał minerały. Na klifie znajdują się pasy w kolorach: żółtym, czerwonym oraz szarym. Ediacara to kolejne pasmo górskie znajdujące się na terenie Australii. Pasmo to obejmuje niewysokie wzgórza, które znajdują się w północnej części Gór Flindersa. Wzgórza te znajdują się na terenie stanu Australia Południowa. Na terenach tych wzgórz znajdowały się w XIX wieku pokłady srebra oraz miedzi. Teraz znajdują się tutaj pozostałości po dawnych kopalniach. Na terenach wzgórz ponadto odkryto skamieniałości fauny ediakarańskiej. Wzgórza te objęte są ochroną i nie można wejść na tereny. Jest...

Góry Flindersa
Skrub jest to rodzaj buszu, który tworzą wiecznie zielone oraz twardolistne zarośla, w skład których wchodzą: krzewiaste eukaliptusy oraz krzewiaste akacje. W górach napotkamy się na wiele pamiątek po Aborygenach, którzy zamieszkiwali te tereny. Jest tutaj wiele jaskiń, w których znajdują się malowidła. Ponadto pozostałościami po Aborygenach są również rzeźby. Na terenie tego pasma znajduje się również odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego. Niegdyś na tych terenach wydobywano srebro oraz rudy miedzi i ołowiu. To pasmo górskie jest dużą atrakcją turystyczną. Na terenie części gór znajduje się park narodowy. Mount Schank natomiast jest wygasły kraterem wulkanicznym. Góra ta znajduje się na terenie południowo-wschodniej Australii Południowej. Mount Woodroffe jest szczytem o wysokości 1435 m n.p.m. i znajduje się na terenie Australii Południowej. Wilpena Pound znajduje się na terenie Gór Flindersa oraz na terenie Parku Narodowego Gór Flindersa. Szczyt góry posiada kolisty kształt. Przypomina meteorytowy krater. Wilpena Pund składa się z dwóch łańcuchów górskich....