Informacje i ciekawostki

Dom i ogród

Jak zrobić remont domu

Remont domu jest zawsze dużym wyzwaniem dla właścicieli. Wymaga on czasu, wysiłku i odpowiedniego planowania. Jednym z materiałów, który może być wykorzystany w procesie remontu domu, jest beton. Beton jest wszechstronnym materiałem budowlanym, który może być wykorzystany w wielu aspektach remontu, od fundamentów po wykończenie wnętrz. Fundamenty Podczas remontu domu warto zwrócić uwagę na stan …

Biznes

Podatnicy ryczałt

Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych muszą sami obliczyć należne świadczenie podatkowe, jak również obliczyć ryczałt w okresach miesięcznych oraz złożyć zeznanie roczne do 31 stycznia następnego roku. W przypadku nie prowadzenia ewidencji lub też prowadzenia jej bez zachowania warunków organ podatkowy określa przychód na podstawie innych dowodów lub też w drodze oszacowania. W ten sposób …

Biznes

Podatnik fizyczny

Istnieją grupy podatników fizycznych, które są zobowiązane do samodzielnego obliczania zaliczek na poczet podatku, składania deklaracji o miesięcznych dochodach oraz terminowej zapłaty tych zaliczek. Do takiego samodzielnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy zobowiązane są między innymi: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz w zakresie wolnych zawodów, osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu najmu lub dzierżawy; osoby prowadzące …

Biznes

Podwójne opodatkowanie

Chcąc uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się metodę zwolnienia z progresją. W ten sposób powstaje dochód łączny, od którego oblicza się podatek według właściwej progresywnej skali podatkowej, czyli ogólnie mówiąc kwotę podatku. Ponadto oblicza się także stopę procentową podatku, która stosowana jest do dochodu uzyskanego ze źródeł przychodu położonych w Polsce, co daje należny podatek dochodowy. …

Biznes

Ulgi podatkowe

Ulgi możemy podzielić kolejno na: ulgi uwzględniające poniesione przez podatnika koszty związane z uzyskaniem przychodu, czyli na przykład ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ulgi, które stanowią zwrot kosztów związanych z bytem podatnika, czyli na przykład ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika będącego osobą niepełnosprawną, czy też ulgi związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, ulgi o …

Biznes

Co można odliczyć od dochodu

Od swojego dochodu można odliczyć kilka rzeczy, ale nie każdy o tym wie. Od dochodu między innymi można odliczyć: składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika, jak również osób z nim współpracujących oraz składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały potrącone w roku …

Motoryzacja

Grupa N samochodów rajdowych

Grupa N samochodów rajdowych jest to taka grupa, której cechą charakterystyczną jest bardzo ograniczona liczbą przeróbek, które dostosowują samochód do rywalizacji w rajdzie. Samochody w tej grupie posiadają silnik, który posiada wkładkę filtra powietrza sportową. Z kolei w układzie wydechowym posiada katalizator sportowy oraz końcowy tłumik. We wnętrzu samochodów z grupy N tak samo jaki …

Motoryzacja

Klasy samochodów z silnikiem wolnossącym

Do klas samochodów z silnikiem wolnossącym benzynowym należą między innymi następujące klasy: R2B oraz R1B z silnikiem o pojemności powyżej 1400 centymetrów sześciennych do 1600 centymetrów sześciennych oraz klasa R1A z silnikiem o pojemności do 1400 centymetrów sześciennych. Ogólnie samochodem rajdowym nazywamy samochód seryjny, osobowy, terenowy lub ciężarowy, który posiada taką konstrukcję, jaka pozwala mu …

Motoryzacja

Różnorodne etapy rajdów samochodowych

Każdy rajd samochodowy jest złożony z poszczególnych etapów. Etapy te zazwyczaj są kolejnymi dniami rywalizacji. Obecne rajdy samochodowe są złożone przede wszystkim od jednego do trzech etapów. W skład jednego etapu wchodzą przejeżdżanie dwukrotnie lub trzykrotnie te same fragmenty trasy. Fragmenty te trasy rozpoczynają się oraz kończą parkiem serwisowym. Co więcej, fragmenty te nazywa się …