Podróż stanowi zmianę miejsca pobytu. Podróżuje się z reguły w odległe tereny. Podróże sławne już były w dawnych czasach. Na początku związane one były z nauką, z handlem oraz z polityką. Ponadto podróże miały także charakter religijny. W starożytności podróże opierały się na ciekawości świata. Chęć poznania świata oraz przeżycia związane z podróżami były opisywane. W średniowieczu z kolei era podróży odkrywczych należała głównie do Arabów oraz Maurów. Nie zabrakło również podróżników wśród Europejczyków. Na przełomie XV oraz XVI wieku nadszedł czas na epokę wielkich odkryć geograficznych. Głównym celem podróży w tych czasach był podbój oraz opanowanie nowych terytoriów. Do najbardziej znanych odkrywców podróżniczych tego okresu należeli między innymi: Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama oraz Ferdynand Magellan. Rozwój podróży nastąpił dopiero w XX wieku. Związane to było z rozwojem komunikacji. Powstały pierwsze biura podróży, a celem ich był wypoczynek, cele zdrowotne oraz edukacyjne. W trakcie podróży niezbędna jest oferta bazy noclegowej. Baza noclegowa stanowi podstawowy element zagospodarowania turystycznego. W skład bazy noclegowej wchodzą takie elementy jak: obiekty noclegowe oraz urządzenia towarzyszące. Ma to pozwolić turystom na przebywanie w warunkach podobnych do domowych. Charakter bazy noclegowej zależy od warunków przyrodniczych, ale nie tylko. Na wpływ struktury bazy noclegowej mają również wpływ warunki społeczno-ekonomiczne. Ze względu na okres wykorzystania bazy noclegowej w ciągu roku wyróżnia się bazę noclegową całoroczną oraz sezonową.

Baza noclegowa stanowi podstawowy element podróżowania. Dzieli się ją zarówno ze względu na okres wykorzystywania jej w ciągu roku, jak i na dostępność. Podział bazy noclegowej ze względu na jej wykorzystanie w ciągu roku wyróżnia następujące: całoroczną, czyli taką, która jest dostępna przez cały rok, jak na przykład hotele oraz sezonową, czyli taką, która dostępna jest tylko i wyłącznie w określonej porze roku, jak na przykład schroniska młodzieżowe. Z kolei podział bazy noclegowej ze względu na dostępność wyróżnia bazę otwartą oraz zamkniętą. Baza noclegowa otwarta jest przeznaczona dla wszystkich podróżujących, którzy posiadają dokument tożsamości oraz środki finansowe, które pozwolą im na zakwaterowanie. Z kolei baza noclegowa zamknięta przeznaczona jest tylko dla wybranej grupy osób, jak na przykład jest to w przypadku sanatoriów. Istnieje wiele rodzajów obiektów noclegowych. Podział według „Ustawy o usługach turystycznych” wyróżnia następujące typy obiektów noclegowych: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska oraz pola biwakowe. Hotele są to obiekty, które posiadają minimum 10 pokoi. Pokoje są jednoosobowe bądź dwuosobowe. Hotele świadczą szeroki zakres usług związanych z pobytem podróżujących. Motele z kolei są to hotele znajdujące się przy drogach. Pozwalają na skorzystanie z usług związanych z pobytem dla motoryzacyjnych. Posiadają parking. Natomiast pensjonaty stanowią obiekty, które posiadają minimum siedem pokoi. Świadczą usługi związane z noclegiem oraz z całodziennym wyżywieniem.

3 Różnorodność obiektów noclegowych

Kempingi są to strzeżone obiekty. Pozwalają na nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych oraz przyczepach samochodowych. Na kempingu można samodzielnie przyrządzać posiłki oraz można zaparkować samochód. Kempingi świadczą również usługi związane z pobytem podróżnych umożliwiając nocleg w domkach turystycznych. Domy wycieczkowe to obiekty, które posiadają minimum 30 miejsc noclegowych. Świadczą minimalny zakres usług związany z pobytem podróżnych. Z kolei schroniska młodzieżowe stanowią obiekty, które mogą być przeznaczone zarówno do indywidualnej, jak i grupowej turystyki młodzieżowej. Panuje tutaj głównie samoobsługa. Schroniska to natomiast obiekty, które są zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi. Głównie znajdują się przy szlakach turystycznych. Świadczą minimalny zakres usług związany z pobytem podróżnych. Z kolei pola biwakowe są niestrzeżone i pozwalają na nocleg w namiotach. Istnieje również podział obiektów noclegowych według Głównego Urzędu Statystycznego. Urząd wyróżnia następujące typy bazy noclegowej: motele, pensjonaty, inny obiekt hotelowy, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych, kempingi, pola biwakowe, hotele, zakłady uzdrowiskowe oraz pozostałe niesklasyfikowane. Istnieje również kategoryzacja obiektów hotelowych. W Polsce hotele, motele oraz pensjonaty mogą otrzymać od jednej do pięciu gwiazdek.