Rajdy samochodowe stanowią formę sportu samochodowego, w którym rywalizacja odbywa się na drogach publicznych, które to z kolei są całkowicie lub częściowo otwarte dla ruchu drogowego. Sama trasa rajdu jest złożona z zamkniętych dla ruchu drogowego odcinków specjalnych, jak również z odcinków otwartych dla ruchu drogowego. Celem takich zawodów jest pokonanie danych odcinków specjalnych oraz przejechanie całej trasy rajdu w jak najszybszym czasie określonym przez organizatora. Podstawą kwalifikacji w takich rajdach jest suma czasów uzyskanych na odcinkach specjalnych. Tutaj mają miejsce oraz znaczenie również kary czasowe nałożone przez sędziów. W rajdach samochodowych rywalizują dwuosobowe załogi. Załogi te są złożone z kierowcy oraz pilota. Owe załogi ponadto w rajdach startują w specjalnie przygotowanych do tego celu samochodach rajdowych. Samochody te są dopuszczone do ruchu drogowego. Do rywalizacji załogi samochodów startują indywidualnie. Zazwyczaj starty te odbywają się w krótkich odstępach czasu. Sama trasa rajdu przebiega z reguły po ogólnodostępnych drogach publicznych. Trasę rajdu dzielimy na następujące etapy: zamknięte dla ruchu próby sportowe, które są zwane Odcinkami Specjalnymi oraz na otwarte odcinki dojazdowe, które są zwane dojazdówkami. Podczas pokonywania odcinków specjalnych zawodnicy pokonują ten etap przejeżdżając jeden po drugim w odstępach czasowych. Celem jazdy na tych odcinkach jest dokładny pomiar czasu. Z kolei otwarte odcinki dojazdowe muszą być pokonane w określonym czasie ustalonym przez organizatora rajdu.

Pomiędzy poszczególnymi fragmentami trasy rajdu samochodowego są umieszczone tak zwane Punkty Kontroli Czasu oraz Punkty Kontroli Przejazdu. Rajdy samochodowe są rozgrywane w różnych miejscach. Ze względu właśnie na tą różnorodność spotyka się różnego typu nawierzchnie na trasach rajdów. Mogą to być następujące nawierzchnie: szuter, asfalt, śnieg, czy też lód. Co więcej, rajdy samochodowe są rozgrywane w każdych warunkach pogodowych oraz o każdej porze dnia i nocy. W rajdach samochodowych biorą udział załogi złożone z kierowcy oraz z pilota. Warunkiem uczestniczenia w rajdzie samochodowym jest posiadanie odpowiedniej do rangi danej imprezy licencji rajdowej. W celu uzyskania takiej licencji należy spełnić szereg określonych kryteriów. Do najważniejszych kryteriów, które możemy tutaj wymienić należą między innymi: posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii, udokumentowane uczestnictwo w imprezach motorowych niższej rangi, pozytywne przejście badań lekarskich oraz członkostwo w automobilklubie. Rywalizację w rajdzie poprzedza zapoznanie z trasą. Podczas rekonesansu załoga sporządza notatki. Notatki te będą niezbędne do nawigacji podczas rywalizacji na odcinku specjalnym. Rekonesans taki w zależności od danej imprezy może trwać od jednego do trzech dni. Załoga ponadto musi również pokonać odcinek testowy, jak również czeka ją badanie kontrolne startujących samochodów. Walka na rajdzie rozpoczyna się zazwyczaj od startu honorowego.